Parlamentin kysymys - P-6535/2009Parlamentin kysymys
P-6535/2009

  Elektronisia savukkeita koskeva tuleva lainsäädäntö

  KIRJALLINEN KYSYMYS P-6535/09
  esittäjä(t): Frédérique Ries (ALDE)
  komissiolle

  Euroopan unioni on urhoollisesti ja kunnianhimoisesti noudattanut politiikkaa tupakoinnin ehkäisemiseksi ja kansalaisten suojelemiseksi ympäristön tupakansavulta yli kymmenen vuoden ajan. Jotta kansanterveyspolitiikka olisi tehokasta pitkällä aikavälillä, sen tulisi huomioida uudet, varsinkin nuorille suunnatut markkinointikeinot, joilla tupakointia pyritään arkipäiväistämään tai esittämään myönteisessä valossa.

  Viimeisin esimerkki ovat markkinoille tulleet akulla toimivat elektroniset savukkeet, jotka muistuttavat aitoja savukkeita ja ovat tarkoitettu käytettäväksi sellaisten tapaan, ja joiden kohdalla lainsäädäntö on melko epäselvä. Kiinassa vuonna 2004 kehitettyjä elektronisia savukkeita markkinoidaan yleisesti, varsinkin internetin välityksellä, erittelemättä tuotteen enimmäisannosta tai sivuvaikutuksia. Tuotteesta on saatavilla eri makuvaihtoehtoja (esimerkiksi suklaa), mikä tekee niistä erityisen houkuttelevia lapsille.

  Ongelmallisinta tuotteessa on, että sisäänhengitettäessä sen vaihdettavasta ampullista vapautuu nikotiinia. Aine kulkeutuu hengitysteihin ja imeytyy nopeasti keuhkoihin. Tuote on herättänyt epäilyjä muun muassa ampullin sisältämien mahdollisesti vaarallisten aineiden laadun ja määrän sekä hengitettäessä tuotteesta vapautuvan nikotiinin vuoksi. Eräs tuotteesta havaittu haitallinen aine on dietyyliglykoli, joka on pakkasnesteen myrkyllinen aineosa. On muistettava myös, että WHO ei pidä elektronisia savukkeita tupakasta vieroituksen apukeinona.

  Onko komissio yhtä mieltä siitä, että elektronisten savukkeiden turvallisuus ja niiden mahdolliset riippuvuutta aiheuttavat vaikutukset olisi otettava mukaan säännöllisesti päivitettävään tieteelliseen tutkimukseen?

  Kun otetaan huomioon kansanterveyteen liittyvät epäilykset, aikooko komissio toimia ripeästi e‑savukkeita koskevan EU-säännöksen laatimiseksi ja ehdottaa joko lääkkeitä koskevan direktiivin 2001/83/EY[1] muuttamista tai lääkinnällisistä laitteista annetun direktiivin 1993/42/EY[2] tarkistamista?

  EYVL C 10 E, 14/01/2011