Parlamentsfråga - P-6535/2009Parlamentsfråga
P-6535/2009

  Framtida lagstiftning om elektroniska cigaretter

  15.12.2009

  SKRIFTLIG FRÅGA P-6535/09
  från Frédérique Ries (ALDE)
  till kommissionen

  EU har i flera årtionden fört en målmedveten och ambitiös politik när det gäller förebyggande av tobaksberoende, och även för skydd mot passiv rökning. För att denna folkhälsopolitik ska kunna bli effektiv på lång sikt måste den också omfatta nya marknadsföringsstrategier som framför allt riktas mot ungdomar och som går ut på att avdramatisera tobakskonsumtionen eller framställa den i en mer fördelaktig dager.

  Det senaste exemplet är saluföringen av elektroniska cigaretter, batteridrivna produkter som liknar riktiga cigaretter och är tänkta att användas som sådana. Rättsläget för dem är dock relativt oklart. Den elektroniska cigaretten uppfanns i Kina 2004 och säljs nu allmänt via Internet, utan att det ges några uppgifter om maximal dos eller biverkningar. Produkterna finns dessutom i olika smaker, till exempel choklad, vilket gör dem särskilt lockande för barn.

  Än mer problematiskt är att nikotin frigörs från en återfyllbar kapsel när användaren andas in. När nikotinet har kommit in i andningsvägarna tas det snabbt upp av lungorna. Från flera håll har det väckts farhågor kring detta, till exempel när det gäller typen och koncentrationen av potentiellt farliga förorenande ämnen i kapseln eller den mängd nikotin som andas in när produkten används. Ett av de ämnen som upptäckts är dietylenglykol, ett frysskyddsmedel som är giftigt för människan. WHO betraktar heller inte elektroniska cigaretter som ett rökavvänjningsmedel.

  Instämmer kommissionen i att det bör göras en regelbundet uppdaterad vetenskaplig bedömning av säkerheten för de elektroniska cigaretterna och deras potentiella beroendeframkallande effekter på rökare?

  Tänker kommissionen agera snabbt och se till att de elektroniska cigaretterna förs in under EU:s lagstiftning, med tanke på farhågorna kring folkhälsan? Är kommissionen beredd att i detta syfte föreslå en ändring av direktiv 2001/83/EG[1] om läkemedel, eller en översyn av direktiv 93/42/EG[2] om medicintekniska produkter?

  EGT C 10 E, 14/01/2011