Parlamentin kysymys - P-6553/2009Parlamentin kysymys
P-6553/2009

Määritelmä ”pitkäkestoinen ja jota ei voida helpottaa” eläimillä tehtävien tieteellisten toimenpiteiden vakavuuden luokittelussa

KIRJALLINEN KYSYMYS P-6553/09
esittäjä(t): Caroline Lucas (Verts/ALE)
komissiolle

Miten komissio ymmärtää ilmaisun ”pitkäkestoinen ja jota ei voida helpottaa” (eläimiä koskevien tieteellisten toimenpiteiden vakavuuden luokittelusta vastaavan asiantuntijatyöryhmän loppuraportissa heinäkuussa 2009 määritelty yläraja)?

Erityisesti mitä tarkoitetaan pitkäkestoisella? Merkitseekö yläraja sitä, että eläintutkijoiden on kaikilla mahdollisilla helpottavilla toimilla ja riittävän tiiviillä tarkkailulla varmistettava, että tuska ei ole vakavaa kuin korkeintaan muutaman minuutin ajan ja jos tämä ei ole mahdollista, menettelylle ei anneta lupaa?

Voiko komissio antaa esimerkin toimenpiteestä, jossa yläraja ylitettäisiin (jos ei sovellettaisi minkäänlaista poikkeusta)?

Voiko komissio vahvistaa odottavansa, että ylärajoihin tehtäviä poikkeuksia sovellettaisiin vain erittäin harvoissa tapauksissa? Jos voi, kannattaako se tarkistettuun direktiiviin suojalauseketta, jossa olisi samankaltaiset kriteerit kuin komission ehdotuksen 50 artiklassa?

EYVL C 10 E, 14/01/2011