Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

Parlementaire vragen
PDF 42kWORD 39k
3 september 2010
P-6983/2010
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord P-6983/2010
aan de Commissie
Artikel 117 van het Reglement
Liisa Jaakonsaari (S&D)

 Betreft: Evaluatie van Pandemrix in verband met varkensgriep en de rol van de Commissie
 Schriftelijk antwoord 

Op 24 augustus 2010 heeft het Finse Nationale Instituut voor gezondheid en welzijn de aanbeveling uitgesproken om het vaccineren met Pandemrix stop te zetten totdat het vermoeden van een verband met narcolepsie grondig is onderzocht.

De Finse autoriteiten hebben een onderzoek gelast en hebben uit voorzorg aanbevolen in Finland geen Pandemrix meer te gebruiken.

In het verlengde hiervan heeft de Commissie het Europese Geneesmiddelenbureau (EMA) verzocht een evaluatie van Pandemrix uit te voeren om na te gaan of er een verband bestaat tussen vaccineren met Pandemrix en narcolepsie, wat een zeer ernstige negatieve reactie zou zijn.

Welke maatregelen heeft de Commissie genomen om ervoor te zorgen dat de evaluatie van Pandemrix in een zo kort mogelijk tijdsbestek volgens de strengste normen voor onafhankelijkheid en wetenschappelijke deskundigheid transparant en efficiënt wordt uitgevoerd, d.w.z. dat dubbel werk door de bevoegde nationale autoriteiten en EU-agentschappen wordt vermeden? Heeft de Commissie, nu het nieuwe griepseizoen nadert, nieuwe of verbeterde maatregelen genomen om een eventuele pandemie nog doeltreffender aan te pakken?

Oorspronkelijke taal van de vraag: ENPB C 243 E van 20/08/2011
Juridische mededeling - Privacybeleid