Parlementaire vraag - P-7979/2010Parlementaire vraag
P-7979/2010

Opmerkingen van de gevolmachtigde voor gelijke behandeling van de Poolse regering over homoseksualiteit

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord P-7979/2010
aan de Commissie
Artikel 117 van het Reglement
Michael Cashman (S&D)

In een televisiedebat heeft Elżbieta Radziszewska, gevolmachtigde voor gelijke behandeling van de Poolse regering op 21 september bevestigd dat richtlijn 2000/78/EG[1] bepalingen bevat op basis waarvan bijzondere scholen docenten kunnen discrimineren wegens hun seksuele geaardheid. Voorts gaf zij te kennen dat de scholen hier goed aan zouden doen.

Vervolgens betichtte mw. Radziszewska haar tegenstander in het debat, de jurist Krzysztof Śmiszek, van vooringenomenheid daar hij zoals bekend tot de homoseksuele gemeenschap behoort, zich inzet voor de campagne tegen homohaat en daar algemeen bekend is wie zijn partner is. Mw. Radziszewska heeft de heer Śmiszek aldus persoonlijk aangevallen en zijn seksuele geaardheid tijdens de uitzending openbaar gemaakt, zonder blijk te geven van de beroepsterughoudendheid die haar positie vereist.

Hoe leest de Commissie de bepalingen in richtlijn 2000/78/EG en de desbetreffende jurisprudentie met betrekking tot bijzondere scholen die docenten aanstellen en daarbij letten op hun geslacht en seksuele aanleg?

Is de Commissie van mening dat de gevolmachtigde voor gelijke behandeling van de Poolse regering, die belast is met de bescherming van de grondrechten van de burgers in Polen, o.m. tot taak heeft te bevorderen dat lesbische, homoseksuele, biseksuele en transseksuele mensen niet worden gediscrimineerd?

PB C 243 E van 20/08/2011