Parlementaire vraag - P-7980/2010Parlementaire vraag
P-7980/2010

Opmerkingen van de gevolmachtigde voor gelijke behandeling van de Poolse regering over homoseksualiteit

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord P-7980/2010
aan de Commissie
Artikel 117 van het Reglement
Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE)

In een televisiedebat heeft Elżbieta Radziszewska, gevolmachtigde voor gelijke behandeling van de Poolse regering op 21 september bevestigd dat richtlijn 2000/78/EG[1] bepalingen bevat op basis waarvan bijzondere scholen docenten kunnen discrimineren wegens hun seksuele geaardheid. Voorts gaf zij te kennen dat de scholen hier goed aan zouden doen.

Vervolgens betichtte mw. Radziszewska haar tegenstander in het debat, de jurist Krzysztof Śmiszek, van vooringenomenheid daar hij zoals bekend tot de homoseksuele gemeenschap behoortzich inzet voor de campagne tegen homohaat en daar algemeen bekend is wie zijn partner isMw. Radziszewska heeft de heer Śmiszek aldus persoonlijk aangevallen en zijn seksuele geaardheid tijdens de uitzending openbaar gemaakt, zonder blijk te geven van de beroepsterughoudendheid die haar positie vereist, en zij suggereerde dat de argumenten van de heer Śmiszek niet klopten omdat hij homoseksueel is.

Is de Commissie tegen de achtergrond van dit jongste voorval nog steeds van mening dat de aanwezigheid van mw. Radziszewska in de jury van de Journalistenprijs van de EU „Samen tegen discriminatie” verenigbaar is met de waarden gelijkheid en niet-disciminatie die de EU int te bevorderen?

PB C 243 E van 20/08/2011