Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 43kWORD 40k
4 Μαρτίου 2011
P-001864/2011
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης P-001864/2011
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Kriton Arsenis (S&D)

 Θέμα: Δηλώσεις υπαλλήλου της Επιτροπής που έρχονται σε αντίθεση με την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία
 Γραπτή απάντηση 

Σύμφωνα με κυριακάτικη εφημερίδα στην Ελλάδα, ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Servaas Deroose δήλωσε ότι το μέλλον της ελληνικής οικονομίας εξαρτάται από την πλήρη ιδιωτικοποίηση της κρατικής περιουσίας.

Επιπλέον, ο κ. Deroose φέρεται να δήλωσε ότι η Ελλάδα θα πρέπει να πωλήσει παραλίες προκειμένου να αναπτυχθούν ο τουρισμός και έργα θερινών κατοικιών, απέρριψε δε την άποψη ότι η κρατική περιουσία δεν θα μπορούσε να πωληθεί λόγω μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος που απορρέουν από τις οδηγίες για τους οικοτόπους και τα πτηνά. Φέρεται επίσης να υπονόησε ότι σκοπεύει να πραγματοποιήσει επανειλημμένες συναντήσεις με τον έλληνα υπουργό περιβάλλοντος προκειμένου να διασφαλίσει την άρση των περιορισμών στη χρήση της γης.

Μήπως με τις δηλώσεις αυτές προτείνεται η λήψη εθνικών μέτρων τα οποία μειώνουν την προστασία του περιβάλλοντος, αποδυναμώνοντας με τον τρόπο αυτόν την εφαρμογή των οδηγιών για τους οικοτόπους και τα πτηνά και του άρθρου 191 ΣΛΕΕ; Συμμερίζεται η Επιτροπή τις απόψεις αυτές;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: ENΕΕ C 294 E, 06/10/2011
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου