Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentsfrågor
PDF 40kWORD 21k
9 mars 2011
P-002322/2011
Frågor för skriftligt besvarande P-002322/2011
till kommissionen
Artikel 117 i arbetsordningen
Hannes Swoboda (S&D)

 Angående: Total nedkoppling av Internettrafiken i EU (”kill switch”)
 Skriftligt svar 

För första gången i Internets historia stängde Egyptens regering i januari 2011 av all Internettrafik i landet – att genomföra detta tog bara några få minuter. I februari utlöstes ”kill switch” även för Internettrafiken i hela Libyen. Detta utgör en avsevärd inskränkning av grundläggande rättigheter och friheter. I Österrike regleras denna fråga i telekommunikationslagens artikel 89. Precis som fallet är även i andra av EU:s medlemsstater tycks regeringen här ha gott om handlingsfrihet och behöver inte förankra sitt beslut hos det nationella parlamentet.

1. Vilka bestämmelser om total nedkoppling av Internettrafiken (”kill switch”) finns det i EU:s medlemsstater?

2. Avser kommissionen att uppdatera och harmonisera lagstiftningen, om det saknas krav på att de nationella parlamenten godkänner sådana beslut?

3. Har kommissionen övervägt att utarbeta förslag om att möjliggöra en ”kill switch” även på EU‑nivå?

Frågans originalspråk: DEEGT C 294 E, 06/10/2011
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy