Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - P-003807/2011Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
P-003807/2011

Ikt-udbud efter en procedure med forhandling

Forespørgsel til skriftlig besvarelse P-003807/2011
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 117
Bart Staes (Verts/ALE)

Ifølge International Herald Tribune[1] anvender Kommissionen en udbudsmetode, der kaldes en »procedure med forhandling«, til at forlænge en kontrakt for 36.000 Windowscomputere. Denne procedure udelukker alle andre underleverandører end Microsoft. For to år siden udtalte Kommissionen, at Kommissionen ikke må være afhængig af én softwareunderleverandør, og at den ikke må acceptere lukkede standarder[2]. For et år siden udtalte Kommissionen, at »myndigheder, [...] som er låst fast til ophavsretsbeskyttet teknologi i flere årtier, [...] er et spild af offentlige midler, som de fleste offentlige organer ikke længere har råd til[3], og den udtalte endvidere, at »Kommissionen naturligvis anvender lovgivningen om offentlige udbud«[4] i forbindelse med et spørgsmål om risikoen for at blive fastlåst til en underleverandør.

1. Hvilken procedure anvendte Kommissionen ved tildelingen af de kontrakter, som den har nu, eller som den indgår i den nærmeste fremtid, i forbindelse med overgangen til Windows 7 og andre Microsoftprodukter? Kommissionen bedes give et separat svar for hver kontrakt, der indgås.

2. Hvad var resultaterne af proceduren? Kommissionen bedes give et separat svar for hver kontrakt, der indgås.

3. Hvem afgav tilbud, hvad blev der tilbudt, hvordan blev tilbuddene evalueret, og hvem foretog evalueringen? Kommissionen bedes fremlægge kopier af de evalueringsrapporter, der er udarbejdet af evalueringsudvalgene (eller tilsvarende), og som viser evalueringen af de forskellige tilbud.

4. Hvis der ikke blev anvendt en åben og gennemsigtig procedure, hvordan bestemte Kommissionen så, hvilke underleverandører der kunne deltage? Kommissionen bedes fremlægge kopier af de udbudsbekendtgørelser, der blev offentliggjort for at indkalde tilbud.

5. Hvis der blev anvendt en procedure med forhandling, hvordan begrunder Kommissionen så brugen af en sådan procedure i henhold til finansforordningen? Og hvordan begrunder Kommissionen - som et politikspørgsmål - brugen af en sådan procedure i lyset af sin offentlige opbakning til åbne og gennemsigtige ikt-udbudsprocedurer[5][6]?

EFT C 314 E af 27/10/2011