Parlamentin kysymys - P-003807/2011Parlamentin kysymys
P-003807/2011

Tieto- ja viestintätekniikan hankinta neuvottelumenettelyllä

Kirjallisesti vastattava kysymys P-003807/2011
komissiolle
työjärjestyksen 117 artikla
Bart Staes (Verts/ALE)

International Herald Tribune -lehden[1] mukaan komissio käyttää neuvottelumenettelyksi kutsuttua hankintamenettelyä 36 000 Windows-tietokonetta koskevan sopimuksen jatkamiseen. Tämä menettely koskee toimittajista vain Microsoftia. Kaksi vuotta sitten komissio totesi, että Euroopan komission ei pidä luottaa ainoastaan yhteen ohjelmistotoimittajaan eikä se saa hyväksyä suljettuja standardeja[2]. Vuosi sitten komissio totesi sen, että viranomaiset joutuvat käyttämään samaa kaupallista tekniikkaa vuosikymmenien ajan, olevan julkisten varojen tuhlausta, johon suurimmalla osalla julkisista elimistä ei ole enää varaa[3] ja väitti, että komissio soveltaa luonnollisesti julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä[4], jos uhkana on lukittuminen yhden toimittajan tuotteisiin.

1. Mitä prosessia komissio käytti myöntäessään nykyiset sopimukset tai sopimukset, jotka se tekee lähitulevaisuudessa siirtymisestä Windows 7 -käyttöjärjestelmään ja muihin Microsoftin tuotteisiin? Pyydän toimittamaan erilliset vastaukset jokaisesta tehdystä sopimuksesta.

2. Mitkä olivat kyseisen prosessin tulokset? Pyydän toimittamaan erilliset vastaukset jokaisesta tehdystä sopimuksesta.

3. Ketkä tekivät tarjouksia, mitä tarjottiin, miten tarjoukset arvioitiin ja ketkä tekivät arvioinnit? Pyydän toimittamaan kopiot arviointikomiteoiden (tai vastaavien) laatimista arviointiraporteista, joissa on mukana eri tarjousten arvioinnit.

4. Jos avointa prosessia ei käytetty, miten komissio määritti, millä toimittajilla oli lupa osallistua? Pyydän toimittamaan kopiot julkisista tiedonannoista, jotka julkaistiin tarjousten hankkimiseksi.

5. Jos neuvottelumenettelyä käytettiin, miten komissio perustelee kyseisen menettelyn käytön varainhoitoasetuksen nojalla? Miten komissio perustelee poliittisesti kyseisen käytännön käytön, kun otetaan huomioon, että se tukee julkisesti tieto- ja viestintätekniikan avoimia hankintamenettelyjä[5]?

EYVL C 314 E, 27/10/2011