Parlementaire vraag - P-003807/2011Parlementaire vraag
P-003807/2011

ICT-aanbesteding via een procedure van gunning door onderhandelingen?

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord P-003807/2011
aan de Commissie
Artikel 117 van het Reglement
Bart Staes (Verts/ALE)

Volgens de International Herald Tribune[1] gebruikt de Commissie als aanbestedingsmethode de zogeheten procedure van gunning door onderhandelingen ten behoeve van de contractverlenging voor 36 000 Windowscomputers. Deze procedure sluit alle andere leveranciers dan Microsoft uit. Twee jaar geleden zei de Commissie dat zij niet moet steunen op één softwareleverancier en geen gesloten standaarden dient te accepteren[2]. Een jaar geleden zei de Commissie dat overheden die gedurende tientallen jaren vastzitten aan eigendomstechnologie een verspilling van openbare middelen is die de meeste overheidsinstellingen zich niet langer kunnen veroorloven[3]. De Commissie stelde dat zij vanzelfsprekend de wetgeving inzake overheidsopdrachten toepast[4] met betrekking tot het risico van de afhankelijkheid van één softwareleverancier.

1. Welk procedure heeft de Commissie gevolgd bij de gunning van de lopende contracten en de contracten die ze in de nabije toekomst zal sluiten in verband met de migratie naar Windows 7 en andere Microsoftproducten? Ik verzoek de Commissie deze vraag per contract te beantwoorden.

2. Wat waren de resultaten van de procedure? Ik verzoek de Commissie deze vraag per contract te beantwoorden.

3. Wie hebben er een offerte uitgebracht, wat behelsden de offertes, hoe en door wie werden de offertes beoordeeld? Ik verzoek de Commissie om afschriften van de beoordelingsverslagen die zijn opgesteld door de beoordelingscommissies (of soortgelijke commissies) en waaruit de beoordeling van de diverse offertes blijkt.

4. Als er geen open en transparante procedure is gevolgd, hoe heeft de Commissie dan bepaald welke leveranciers er mochten deelnemen? Ik verzoek de Commissie om afschriften van de openbare kennisgevingen die zijn gepubliceerd teneinde offertes aan te vragen.

5. Als de procedure van gunning door onderhandelingen is gevolgd, hoe rechtvaardigt de Commissie dan het gebruik van deze procedure in het licht van het Financieel Reglement? Welke beleidsmatige rechtvaardiging heeft de Commissie voor het gebruik van deze procedure, gelet op het feit dat zij zich publiekelijk heeft bekend tot open en transparante ICT-aanbestedingsprocedures[5][6]?

PB C 314 E van 27/10/2011