Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk (valgt)
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 43kWORD 21k
10. januar 2012
P-012664/2011
Forespørgsel til skriftlig besvarelse P-012664/2011
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 117
Søren Bo Søndergaard (GUE/NGL)

 Om: Opfølgning forurening fra afbrænding af flybrændstof i de europæiske lufthavne
 Skriftlig besvarelse 

I forlængelse af mit spørgsmål af 20. december 2010 om forurening fra afbrænding af flybrændstof i de europæiske lufthavne (P‑011302/2010) og af, at den endelige rapport, som nu foreligger, bekræfter delrapportens konklusioner(1), bedes Kommissionen besvare følgende:

Hvilke konkrete initiativer vil Kommissionen iværksætte for at beskytte arbejdstagerne i lufthavnene?

Agter Kommissionen på baggrund af rapporten at fremskynde evalueringen fra Det Videnskabelige Udvalg vedrørende Grænseværdier for Erhvervsmæssig Eksponering (SCOEL) og i givet fald til hvornår?

(1)Undersøgelse af luftforureningen på forpladsen i Københavns lufthavn Kastrup i relation til arbejdsmiljø. Aarhus Universitet, Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 5 2011 (http://www2.dmu.dk/Pub/TR5.pdf).

 EFT C 66 E af 07/03/2013
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik