• CS - čeština
  • EN - English
Parlamentní otázka - P-003497/2012(ASW)Parlamentní otázka
P-003497/2012(ASW)

Odpověď vysoké představitelky a místopředsedkyně Komise Ashtonové jménem Komise

Přijetí právních předpisů zakazujících diskriminaci je jedním z referenčních bodů první fáze Akčního plánu pro bezvízový styk, který byl Moldavské republice představen v lednu 2011. Zpráva, kterou EU, a to konkrétně vedoucí delegace EU, přednesla moldavským orgánům sestávala z připomenutí skutečnosti, že přijetí takového zákona je nezbytnou podmínkou pro dokončení první fáze výše uvedeného akčního plánu.

V souvislosti se svým procesem přidružení k EU a se sbližováním práva právu EU se Moldavská republika zavázala přijmout komplexní antidiskriminační zákon, který by byl v souladu s unijním acquis. Koncept registrovaného partnerství není součástí unijního acquis, a tak zůstává na volném uvážení moldavského parlamentu, zda se rozhodne začlenit jej do právního řádu Moldavské republiky, či nikoliv.

Úř. věst. C 130 E ze dne 07/05/2013