Κοινοβουλευτική ερώτηση - P-002205/2013Κοινοβουλευτική ερώτηση
P-002205/2013

Τουρκία: Παραβίαση του διεθνούς δικαίου της θάλασσας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων κράτους μέλους της ΕΕ

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης P-002205-13
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Eleni Theocharous (PPE)

Η Τουρκική κυβέρνηση, σε συνεργασία με την Τουρκική Εταιρία Πετρελαίων και άλλη ξένη εταιρεία, προγραμματίζει παράνομες έρευνες στα δυτικά της Κύπρου, εντός της κυπριακής ΑΟΖ, κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου της θάλασσας το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του κοινοτικού κεκτημένου. Εάν η Τουρκία επιθυμεί να καταστεί πλήρες κράτος μέλος της ΕΕ, θα πρέπει να υπογράψει, να σεβαστεί και να εφαρμόσει το κοινοτικό κεκτημένο.

Υπό αυτές τις συνθήκες πώς είναι δυνατό να ζητείται η άρση του βέτο στο άνοιγμα του κεφαλαίου 15 για την ενέργεια από την Κυπριακή Δημοκρατία, όταν υποψήφιο για ένταξη κράτος, δηλαδή η Τουρκία, παραβιάζει το διεθνές δίκαιο της θάλασσας και τα κυριαρχικά δικαιώματα κράτους μέλους;

Προτίθεται ή όχι η Επιτροπή να λάβει θέση και να καταδικάσει τις τουρκικές προκλήσεις που είναι αντίθετες με το κοινοτικό κεκτημένο και το διεθνές δίκαιο της θάλασσας;

ΕΕ C 372 E, 19/12/2013