Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά (επιλεγμένο)
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 25kWORD 23k
11 Ιουλίου 2013
P-006180/2013(ASW)
Απάντηση του κ. Potočnik εξ ονόματος της Επιτροπής
Αριθμός αναφοράς της ερώτησης: P-006180/2013

Το άρθρο 9 της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα(1) (ΟΠΥ) προβλέπει ότι τα κράτη μέλη, όταν καθορίζουν τα τιμολόγια για το νερό, μπορούν να λαμβάνουν υπόψη τις κοινωνικές, περιβαλλοντικές και οικονομικές επιπτώσεις του κόστους ανάκτησης, καθώς και τις γεωγραφικές και κλιματολογικές συνθήκες της οικείας περιοχής ή των οικείων περιοχών. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται ανεξάρτητα από το εάν ο πάροχος υπηρεσιών είναι δημόσια ή ιδιωτική επιχείρηση ή σύμπραξη δημόσιας και ιδιωτικής επιχείρησης. Σε ορισμένα κράτη μέλη, προκειμένου να προστατευθούν οι χρήστες ύδατος που βρίσκονται σε δυσχερή οικονομική κατάσταση, ισχύουν κλιμακωτά τιμολόγια, σύμφωνα με τα οποία οι χρήστες πληρώνουν ανάλογα με το πόσο καταναλώνουν. Τα τιμολόγια αυτά προβλέπουν μια ελάχιστη ποσότητα νερού για την ικανοποίηση των βασικών αναγκών, για την οποία η χρέωση είναι ελάχιστη ή μηδενική.

Το θέμα της διακοπής της υδροδότησης, όταν οι λογαριασμοί νερού δεν εξοφλούνται, δεν καλύπτεται από την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα και, ως εκ τούτου, αποτελεί ζήτημα πολιτικής των κρατών μελών.

(1)Οδηγία 2000/60/ΕΚ, ΕΕ L 327 της 22.12.2000.

ΕΕ C 42 E, 13/02/2014
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου