Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά (επιλεγμένο)
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 43kWORD 26k
3 Ιουνίου 2013
P-006180-13
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης P-006180-13
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Kriton Arsenis (S&D)

 Θέμα:  Διακοπή παροχής νερού σε ανέργους
 Γραπτή απάντηση 

Στην Ελλάδα το τελευταίο διάστημα έχουν καταγγελθεί πολλά περιστατικά διακοπής υδροδότησης σε μακροχρόνια ανέργους που αδυνατούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους σύμφωνα με ανακοινώσεις εργατικών συνδικάτων του Πειραιά.

Επιπλέον, σύμφωνα με δημοσιεύματα η εταιρεία ύδρευσης της Αθήνας πρόσφατα κίνησε διαδικασίες κατάσχεσης του σπιτιού άνεργου μεταλλεργάτη για οφειλή 831 ευρώ. Παρά τα αυξανόμενα περιστατικά διακοπής της υδροδότησης για οφειλές πολιτών που αδυνατούν να πληρώσουν, η ελληνική κυβέρνηση προωθεί σθεναρά τις διαδικασίες ιδιωτικοποίησης του νερού.

Στην αιτιολογική σκέψη 15 της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα (2000/60/EK) ορίζεται ότι «η ύδρευση συνιστά υπηρεσία κοινής ωφέλειας». Σύμφωνα με την Ανακοίνωση της Επιτροπής (EE C 281 της 26.9.1996) για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας επιβάλλονται ειδικές υποχρεώσεις παροχής στους πολίτες, και ειδικότερα όλοι οι πολίτες πρέπει να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές. H πρόσβαση όλων των πολιτών σε καθαρό νερό ορίζεται επίσης ως υποχρέωση για τις εταιρείες παροχής νερού από το σημείο 37 της πρόσφατης έκθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Ιουνίου 2012 σχετικά με την εφαρμογή της ευρωπαϊκής οδηγίας για το νερό. Επιπλέον, η ίδια έκθεση αναγνωρίζει ότι το νερό αποτελεί κοινό πόρο της ανθρωπότητας και δημόσιο αγαθό και ότι η πρόσβαση σε αυτό πρέπει να συνιστά θεμελιώδες και καθολικό δικαίωμα.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, ερωτάται η Επιτροπή:

Είναι σύμφωνη με το άρθρο 9 της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα (2000/60/ΕΚ), στο οποίο υπάρχει ειδική αναφορά για τα κοινωνικά αποτελέσματα των λογαριασμών νερού, όπως είναι η διακοπή της πρόσβασης σε υπηρεσίες νερού σε άνεργους πολίτες που λόγω της δυσχερούς οικονομικής τους κατάστασης δεν μπoρούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς του νερού;

 ΕΕ C 42 E, 13/02/2014
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου