Powrót na stronę Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski (wybrano)
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Interpelacje
PDF 186kWORD 26k
7 stycznia 2014 r.
P-000081-14
Pytanie wymagające odpowiedzi pisemnej P-000081-14
do Komisji
art. 117 Regulaminu
Konrad Szymański (ECR)

 Przedmiot:  Wsparcie projektu rozwojowego Bridgestone Poznań ze środków EFRR
 Odpowiedź na piśmie 

Działanie 4.5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz dostępne w jego ramach dofinansowanie ze środków UE było decydującym argumentem za ulokowaniem innowacyjnej technologii produkcji opon RFT 3G w Poznaniu. Inwestycja ma przyczynić się do zwiększenia zatrudnienia o 200 etatów oraz stworzenia dodatkowych miejsc pracy u poddostawców i kooperantów.

Po otrzymaniu w kwietniu 2010 r. decyzji Ministerstwa Gospodarki o przyznaniu dofinansowania Bridgestone zainwestował 430 mln zł na wdrożenie innowacyjnej technologii w rozbudowywanym zakładzie produkcyjnym. Decyzja Ministerstwa potwierdzała spełnienie restrykcyjnych wymogów innowacyjności, wymagany wpływ projektu na rozwój regionu oraz zintensyfikowanie działalności badawczo rozwojowej w przedsiębiorstwie.

26 sierpnia 2011 r. Bridgestone podpisał umowę o dofinansowanie w wysokości 25 % wartości inwestycji. Obecnie proces rozbudowy jest finalizowany, jednak brak decyzji KE o ostatecznym zatwierdzeniu wsparcia oraz istotne ryzyko negatywnego rozpatrzenia wniosku o potwierdzenie wkładu finansowego, które pojawiło się w ostatniej korespondencji ze strony KE blokuje zakończenie projektu.

Sytuacja ta dotyczy prawdopodobnie nie tylko wspomnianego przypadku, ale również innych przedsiębiorców realizujących inwestycje podlegające pod specjalną procedurę potwierdzenia wkładu finansowego przed KE.

W związku z tym pragnę zapytać:
1. Z czego wynika przedłużająca się procedura ostatecznego potwierdzenia wsparcia z EFRR dla projektu Bridgestone Poznań?
2. Ile i jakie inne polskie zakłady znajdują się obecnie w podobnej sytuacji oczekiwania na ostateczne potwierdzenie przez KE wsparcia z EFRR i jakie są powody braku ostatecznej decyzji?
 Dz.U. C 279 z 22/08/2014
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności