Powrót na stronę Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski (wybrano)
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Interpelacje
PDF 185kWORD 25k
8 stycznia 2014 r.
P-000130-14
Pytanie wymagające odpowiedzi pisemnej P-000130-14
do Komisji
art. 117 Regulaminu
Joanna Senyszyn (S&D)

 Przedmiot:  Wykorzystanie funduszy europejskich
 Odpowiedź na piśmie 

Według informacji dot. wykorzystania funduszy europejskich dostępnych na portalu polskiego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Kościół i polskie organizacje kościelne otrzymały 61 499 178,14 PLN dotacji unijnych na projekty z zakresu polityki równości szans płci.

Istnieje podejrzenie, iż projekty te nie uwzględniały specyfiki sytuacji kobiet i mężczyzn, nie odnosiły się do istniejących nierówności oraz nie proponowały konkretnych działań wspierających równość szans płci. Projekty te prawdopodobnie w żaden sposób nie realizowały zasady równości, przez co nie kwalifikowały się do wsparcia unijnego.

Kościół i organizacje kościelne postrzegają kobiety wyłącznie przez pryzmat tradycyjnego podziału ról, przez co nie tylko nie przyczyniają się do zwalczania istniejących nierówności, ale przede wszystkim działają na rzecz utrwalania stereotypów płciowych i segregacji płci.

1. Jakie działania Komisja planuje przedsięwziąć w celu wyjaśnienia podejrzenia niewłaściwego dysponowania środkami finansowymi na projekty gender mainstreaming?

2. Jakie środki zapobiegawcze zastosuje Komisja w celu dopilnowania, aby w przyszłości beneficjenci projektów genderowych nie wstępowali publicznie przeciwko celom równościowym?

 Dz.U. C 279 z 22/08/2014
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności