Κοινοβουλευτική ερώτηση - P-003392/2015(ASW)Κοινοβουλευτική ερώτηση
P-003392/2015(ASW)

Απάντηση της Αντιπροέδρου Mogherini εξ ονόματος της Επιτροπής

Η υιοθέτηση δικαστικών διαδικασιών στο ζήτημα της νομιμότητας πολιτικών κομμάτων ενδέχεται να θίξει θεμελιώδη δικαιώματα και βασικές ελευθερίες, όπως είναι η ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, η ελευθερία της γνώμης, καθώς και το δικαίωμα συμμετοχής στην πολιτική ζωή.

Η ΕΕ έχει κινητοποιηθεί για τη στήριξη μεταρρυθμίσεων που θα προαγάγουν την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, την αμεροληψία των ποινικών διώξεων και το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη.

Η ΕΕ και η Ουκρανία θα θέσουν επί τάπητος όλες τις πτυχές του σεβασμού των θεμελιωδών ελευθεριών σε διάφορα επίπεδα, μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο της υποεπιτροπής ΕΕ-Ουκρανίας «Δικαιοσύνη και εσωτερικές υποθέσεις».