Κοινοβουλευτική ερώτηση - P-003392/2015Κοινοβουλευτική ερώτηση
P-003392/2015

Δίωξη του ΚΚ Ουκρανίας

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης P-003392-15
προς την Επιτροπή
Άρθρο 130 του Κανονισμού
Neoklis Sylikiotis (GUE/NGL)

Μετά από αίτημα του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ουκρανίας, το δικαστήριο της χώρας εξετάζει το ενδεχόμενο να θέσει εκτός νόμου το Κομμουνιστικό Κόμμα Ουκρανίας, ένα καθόλα νόμιμο κόμμα. Την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2015 ο πρόεδρος του σχετικού δικαστηρίου παραιτήθηκε για τον λόγο ότι αρχές της χώρας ασκούσαν πιέσεις έναντι των δικαστών, προφανώς για να τους εξαναγκάσουν να θέσουν το Κόμμα εκτός νόμου. Ο ίδιος δήλωσε ότι αυτές οι πιέσεις «στοιχειοθετούν βάσιμους λόγους απόρριψης του αιτήματος να τεθεί εκτός νόμου το ΚΚ Ουκρανίας».

Ερωτάται η Επιτροπή

Εγκρίνει τη νομική δίωξη του ΚΚ Ουκρανίας;

Είναι η δίωξη αυτή σύννομη με το δίκαιο της ΕΕ και τη συμφωνία ΕΕ-Ουκρανίας;

Ποια μέτρα θα λάβει έναντι των Ουκρανικών αρχών που ασκούν, κατά τη δήλωση του δικαστή, πιέσεις για να καταδικάσει και να θέσει εκτός νόμου ένα κόμμα;