• EN - English
  • PL - polski
Pytanie poselskie - P-007019/2015Pytanie poselskie
P-007019/2015

Nieprecyzyjność zapisów rozporządzenia 2201/2003 a działalność Jugendamtów

Pytanie wymagające odpowiedzi pisemnej P-007019-15
do Komisji
art. 130 Regulaminu
Ryszard Czarnecki (ECR)

Ważnym aspektem problemów działalności niemieckich Jugendamtów, z punktu widzenia prawa europejskiego, jest nieprecyzyjność zapisów rozporządzenia nr 2201/2003.

Rozporządzenie to można swobodnie interpretować. Świadczą o tym porady zawarte w „Przewodniku dotyczącym stosowania nowego II rozporządzenia brukselskiego”.

Szczególne wątpliwości budzą dwa fragmenty „Przewodnika”: „(…) najwłaściwszym forum w sprawach odpowiedzialności rodzicielskiej jest sąd właściwy państwa członkowskiego, które jest miejscem stałego pobytu dziecka. Koncepcja »miejsca stałego pobytu« nie została zdefiniowana w rozporządzeniu, ponieważ w każdym przypadku musi to ustalić sędzia na podstawie stanu faktycznego(…) Każdorazowe rozpatrywanie tej kwestii przez sędziego oznacza, że chociaż przymiotnik »stały« zwykle implikuje pewną ciągłość, to nie można wykluczyć sytuacji, w której dziecko nabywa miejsce stałego pobytu w państwie członkowskim z dniem przybycia do niego, w zależności od faktycznych okoliczności danej sprawy”

Proszę o odpowiedź na następujące pytania: