• EN - English
  • HU - magyar
Parlamenti kérdés - P-014616/2015Parlamenti kérdés
P-014616/2015

A sportágazat adókedvezménnyel való támogatásának tapasztalatai Magyarországon

Írásbeli választ igénylő kérdés P-014616-15
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 130. cikke
Péter Niedermüller (S&D)

A Bizottság 2011-ben engedélyezte Magyarország számára, hogy adókedvezményen keresztül állami támogatást nyújtson a sportágazatnak (A.31722 (2011/N) számú állami támogatás). Az engedély megadásának indoka az volt, hogy az utánpótlás-nevelés kívül esik a támogatásra vonatkozó uniós szabályok hatályán.

A Transparency International magyarországi szervezete a napokban tette közzé jelentését ezekről a sporttámogatásokról. A jelentés szerint a rendszerre az átláthatóság teljes hiánya, összefonódások, irracionális fejlesztések, a közpénz pocsékolása jellemző, és az, hogy sem a vállalatoknak, sem a sportkluboknak nem kell részletesen elszámolniuk a támogatásokkal.

A jelentés szerint a kormány úgy alakította a sportág-támogatási rendszert, hogy átláthatatlan legyen, és kedvezzen az összefonódásoknak. Az adótámogatásra aspiráló sportkluboknak sportfejlesztési programot kell kidolgozniuk, amelyet a sportági szakszövetségnek jóvá kell hagynia. A sportszövetség dönti el, melyik csapat kaphat az állami adóbevételt csökkentő céges pénzt és mekkora összegben, csakhogy ez a döntési folyamat teljesen zárt és átláthatatlan.

Ennek alapján kérdezem a Bizottságot: