Povratak na portal Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski (Odabrano)
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlamentarna pitanja
PDF 99kWORD 32k
23. ožujka 2016.
P-001367/2016(ASW)
Odgovor g. Velle u ime Komisije
Referentna oznaka pitanja: P-001367/2016

Komisija je svjesna ekološke i zdravstvene prijetnje od morskog otpada te gospodarskih troškova koje on uzrokuje, posebno u turističkom sektoru. Zakonodavstvo EU-a o gospodarenju otpadom obuhvaća kopnene izvore morskog otpada, a Okvirnom direktivom o pomorskoj strategiji(1) zahtijeva se da svojstva i količine morskog otpada ne štete morskom okolišu. Komisija nadzire ispravnu provedbu zakonodavstva EU-a, a države članice odgovorne su za njegovo izvršenje. Države kandidatkinje imaju obvezu da postupno prenose i provode zakonodavstvo EU-a kako bi se olakšalo njihovo usklađivanje s pravnom stečevinom EU-a.

Osim toga, Komisija predstavlja EU kao ugovornu stranku Barcelonske konvencije o zaštiti morskog okoliša i obalnog područja Sredozemlja te stalno podupire potpunu provedbu regionalnog plana protiv morskog otpada iz te Konvencije, u koji su uključene mjere gospodarenja otpadom. Sve četiri države koje navodi uvažena zastupnica stranke su ove Konvencije. Jadransko-jonskom strategijom tim se zemljama otvaraju dodatne mogućnosti da usklade svoje napore u suzbijanju morskog otpada.

Pravilnom provedbom prethodno navedenog pravnog i političkog okvira riješio bi se problem koji navodi uvažena zastupnica.

(1)Direktiva 2008/56/EZ, SL L 164, 25.6.2008., str 19. — 40.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti