Κοινοβουλευτική ερώτηση - P-001947/2016Κοινοβουλευτική ερώτηση
P-001947/2016

Μεταρρύθμιση του ελληνικού συστήματος υγείας

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης P-001947-16
προς την Επιτροπή
Άρθρο 130 του Κανονισμού
Eva Kaili (S&D)

Η ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε να εγκαταλείψει τις συμφωνηθείσες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις του συστήματος υγείας — όπως είναι η μεταρρύθμιση του τομέα πρωτοβάθμιας περίθαλψης, η εισαγωγή θεραπευτικών πρωτοκόλλων, τα μητρώα ασθενών, η αξιολόγηση της τεχνολογίας υγείας, κ.λπ. — που θα καθιστούσαν βιώσιμο το σύστημα υγείας και θα απέφεραν έσοδα στο πλαίσιο του υπάρχοντος προϋπολογισμού. Αντί γι' αυτό, αποφάσισε να προχωρήσει σε οριζόντιες περικοπές στα έξοδα που αθροιστικά ανήλθαν σε ποσοστό μείωσης 61%.

Επίσης, προκειμένου να αντιμετωπίσει μια γενικά ανελαστική ζήτηση φαρμάκων, η κυβέρνηση προτίμησε να επιβάλει δύο διαφορετικούς μηχανισμούς ανάκτησης (claw-back) και πολλαπλές υποχρεωτικές εκπτώσεις (rebates) στον φαρμακευτικό κλάδο της χώρας, με αποτέλεσμα να υπονομεύσει τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των ελληνικών φαρμακευτικών προϊόντων, τα οποία αποτελούν το δεύτερο πιο σημαντικό εξαγώγιμο προϊόν της χώρας, και επίσης να πλήξει την προοπτική βιωσιμότητας του κλάδου, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο χιλιάδες θέσεις εργασίας.

1. Αυτή η διπλή ανάκτηση, συνοδευόμενη από πολλαπλές υποχρεωτικές εκπτώσεις, εφαρμόζεται στον φαρμακευτικό κλάδο κάποιας άλλης χώρας εντός της ΕΕ;

2. Είναι συμβατή με τους κανονισμούς περί ανταγωνισμού της εσωτερικής αγοράς;

3. Ήταν απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης να εγκαταλειφθούν οι μεταρρυθμίσεις του συστήματος υγείας και να επιβληθεί αντί αυτών ο επιζήμιος μηχανισμός διπλής ανάκτησης ή πρόκειται για μέτρο που επιβλήθηκε από την Τρόικα;