Zpět na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentní otázky
PDF 194kWORD 18k
13. července 2017
P-004813-17
Otázka k písemnému zodpovězení P-004813-17
Komisi
článek 130 jednacího řádu
Lucy Anderson (S&D) , Heinz K. Becker (PPE) , Miriam Dalli (S&D) , Jean Lambert (Verts/ALE) , Merja Kyllönen (GUE/NGL) , Sofia Ribeiro (PPE) , Ivo Vajgl (ALDE) , Josef Weidenholzer (S&D) , Olga Sehnalová (S&D) , Jude Kirton-Darling (S&D)

 Předmět:  Jednotný digitální trh podporující sociální začlenění
 Písemná odpověď 

Ochrana spotřebitelů a sociální začlenění jsou součástí strategického cíle Evropské unie spočívajícího ve zlepšování kvality života jejích občanů. K tomu by mělo patřit také právo jednotlivců zvolit si způsob získávání správních dokumentů. Ze statistických údajů Komise vyplývá, že 60 milionů občanů nikdy nepoužilo internet a že 45 % evropské populace nemá dostatečné digitální dovednosti, aby tak mohlo učinit.

Kromě toho by se některé skupiny, jako jsou senioři, obyvatelé venkova, domácnosti čelící finančním potížím a občané se specifickým postižením, dostaly do znevýhodněného postavení, kdyby se přístup k internetu a dovednosti s tím spojené staly jediným prostředkem komunikace a klasické doručování poštovních zásilek by již přestalo existovat. Lidé jsou již dnes stále více nuceni orgány státní správy a organizacemi, jako jsou podniky veřejných služeb a banky, komunikovat pouze elektronickými prostředky, aniž by si přáli či byli schopni tak činit.

V této souvislosti žádáme Komisi, aby se vyjádřila k následujícím otázkám:
Předpokládá se v rámci strategie jednotného digitálního trhu, že občanům bude ponecháno právo získávat i nadále správní dokumenty v tištěné podobě prostřednictvím běžné pošty, pokud si tak přejí?
Do jaké míry by mohla být tato zásada zakotvena v právních předpisech Evropské unie týkajících se ochrany spotřebitelů?
Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN 
Právní upozornění - Ochrana soukromí