Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 98kWORD 20k
13. heinäkuuta 2017
P-004813-17
Kirjallisesti vastattava kysymys P-004813-17
komissiolle
työjärjestyksen 130 artikla
Lucy Anderson (S&D) , Heinz K. Becker (PPE) , Miriam Dalli (S&D) , Jean Lambert (Verts/ALE) , Merja Kyllönen (GUE/NGL) , Sofia Ribeiro (PPE) , Ivo Vajgl (ALDE) , Josef Weidenholzer (S&D) , Olga Sehnalová (S&D) , Jude Kirton-Darling (S&D)

 Aihe:  Sosiaalisesti osallistavat digitaaliset sisämarkkinat
 Kirjallinen vastaus 

Kuluttajansuoja ja sosiaalinen osallisuus ovat osa Euroopan unionin strategista tavoitetta parantaa kansalaistensa elämänlaatua, ja siihen tulisi tässä yhteydessä sisältyä yksilöiden oikeus valita, miten he vastaanottavat hallinnollisia asiakirjoja. Euroopan komission omien tilastojen mukaan 60 miljoonaa eurooppalaista ei ole koskaan käyttänyt internetiä ja 45 prosentilla Euroopan väestöstä ei ole riittävää digitaalista osaamista.

Lisäksi tietyt ryhmät, kuten vanhukset, maaseutuyhteisöt, taloudellisissa vaikeuksissa olevat kotitaloudet ja vammaiset kansalaiset, saatettaisiin epäedulliseen asemaan, jos pääsystä internetiin ja taidosta käyttää sitä tulisi ainoa viestintätapa ja jos tavallinen, fyysinen postinkanto katoaisi. Hallitukset, lakisääteiset viranomaiset ja infrastruktuuripalvelujen ja pankkien kaltaiset organisaatiot painostavat ihmisiä jo nyt viestimään yhä enemmän vain sähköisessä muodossa ja siitä huolimatta, ovatko he halukkaita tai kykeneviä käyttämään näitä viestintäkeinoja.

Kun yllä mainittu otetaan huomioon, voisiko komissio selventää seuraavat asiat:
Sisältääkö digitaalisten sisämarkkinoiden strategia järjestelyjä, jotka turvaavat kansalaisten oikeuden vastaanottaa hallinnollisia asiakirjoja tulevaisuudessa paperiversioina postitse, jos he niin haluavat?
Missä määrin tämä periaate voitaisiin sisällyttää kuluttajansuojaa koskevaan unionin lainsäädäntöön?
Kysymyksen alkukieli: EN 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö