Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska (vald)
Parlamentsfrågor
PDF 99kWORD 16k
29 september 2017
P-006105-17
Frågor för skriftligt besvarande P-006105-17
till kommissionen (Vice ordföranden/Höga representanten)
Artikel 130 i arbetsordningen
Barbara Lochbihler (Verts/ALE) , Bodil Valero (Verts/ALE) , Judith Sargentini (Verts/ALE)

 Angående:  VP/HR – EU-stöd till den gemensamma G5 Sahel-styrkan
 Skriftligt svar 
EU planerar att stödja det gemensamma militära förbandet G5 Sahel, som består av styrkor från Mali, Niger, Tchad, Mauretanien och Burkina Faso, med minst 50 miljoner euro. Detta ger upphov till följande frågor:
1. Hur ser det exakta mandatet ut för den gemensamma G5 Sahel-styrkan, och kommer detta förband även att ingå i kampen mot människosmugglare och hjälpa till med återförandet av flyktingar till deras hemländer?
2. Till exakt vad kommer EU:s medel att användas, och vilken militär teknik, vilka tjänster eller annan säkerhetsrelaterad teknik eller säkerhetsrelaterade tjänster kommer de enskilda medlemsstaterna att leverera respektive tillhandahålla? Vilket värde uppgår dessa överföringar till, och vilka medel berörs i EU:s budget?
3. Vilka ”skyddsåtgärder” eller mekanismer finns det för att säkerställa att den gemensamma G5 Sahel-styrkan, som förstärks militärt med hjälp av EU-medel och medlemsstaternas tjänster, respekterar internationella människorättsnormer och normerna för internationell humanitär rätt?
Frågans originalspråk: DE 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy