• EN - English
  • NL - Nederlands
Parlementaire vraag - P-003756/2018Parlementaire vraag
P-003756/2018

Circulaire landbouw — Gebruik van mest als substraat voor insecten

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord P-003756-18
aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
Jan Huitema (ALDE)

Insecten kunnen een grote rol spelen bij het verminderen van CO2-uitstoot, de afname van insecticide en kunstmestgebruik en het bevorderen van circulariteit. Dit is mogelijk wanneer insecten (zoals blacksoldierfly-larven) ingezet worden voor technische toepassingen zoals afvalverwerking en biobrandstofproductie. Agrariërs die insecten willen gebruiken voor technische toepassingen worden gehinderd door EU-wetgeving. Deze is vooral gericht op de „food and feed sector” (levensmiddelen‐ en diervoedersector) en maakt geen uitzondering voor het gebruik van insecten voor puur technische toepassingen die losstaan van feed en food. Hiermee lopen agrariërs en de industrie een kans mis om te verduurzamen, te innoveren en hun CO2-uitstoot fors te verminderen.

1) Erkent de Commissie dat insecten die worden gebruikt als composteerder van agrowaste en voor technische verwerking zoals biodiesel momenteel geen mest mogen krijgen als substraat, omdat feces/urine als diervoeder niet zijn toegestaan[1]?

2) Erkent de Commissie de noodzaak van circulariteit in de landbouw en het belang van CO2-vermindering en erkent zij daarmee de kansen voor agrariërs om insecten in te zetten voor mestverwerking en verdere technische verwerking?

3) Ziet de Commissie de mogelijkheid om voor insecten die als afvalverwerker en voor technische doeleinden worden ingezet, niet voor humane of dierlijke consumptie, een uitzondering te maken op Verordening (EG) nr. 767/2009?

Laatst bijgewerkt op: 16 juli 2018
Juridische mededeling - Privacybeleid