• EN - English
  • SV - svenska
Parlamentsfråga - P-004236/2018Parlamentsfråga
P-004236/2018

VP/HR – Krigsbrott av maliska soldater i den gemensamma G5 Sahel-styrkan den 19 maj 2018 i Boulikessi

Frågor för skriftligt besvarande P-004236-18
till kommissionen (Vice ordföranden/Höga representanten)
Artikel 130 i arbetsordningen
Bodil Valero (Verts/ALE)

Den 29 september 2017 bad ledamöter i Europaparlamentet genom den skriftliga frågan P-006105/2017 om garantier för att se till att den gemensamma G5 Sahel-styrkan respekterar internationell människorättslagstiftning och internationell humanitär rätt. EU:s utrikesrepresentant Mogherini svarade att utrikestjänsten och kommissionens avdelningar höll på att undersöka hur man bäst skulle kunna upprätta ramar för att säkra efterlevnad av de mänskliga rättigheterna. Den 26 juni 2018 offentliggjorde FN:s stabiliseringsinsats i Mali (Minusma) sin utredning av agerandet i den gemensamma G5 Sahel-styrkan och drog slutsatsen att tolv civila mördats i Boulikessi den 19 maj 2018.

1. Har utrikestjänsten och de relevanta avdelningarna inom kommissionen, i enlighet med de rättsliga skyldigheterna i förordningen om instrumentet som bidrar till stabilitet och fred, fastställt lämpliga förfaranden för riskbedömning, övervakning och utvärdering (artikel 3a.6) och följt artikel 10.1 avseende internationell människorättslagstiftning och internationell humanitär rätt, när det gäller ekonomiskt stöd till den gemensamma G5 Sahel-styrkan?

2. Har utrikestjänsten och kommissionens berörda avdelningar undersökt de brott som begicks den 19 maj 2018 i Boulikessi?

3. Planerar utrikestjänsten och kommissionen, med tanke på att den gemensamma G5 Sahel-styrkan har fått ekonomiskt stöd från EU, att dra in detta stöd (från instrumentet som bidrar till stabilitet och fred, den fredsbevarande resursen för Afrika eller andra medel från EU:s budget eller Europeiska utvecklingsfonden) mot bakgrund av de begångna brotten?

Senaste uppdatering: 20 augusti 2018
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy