• EN - English
  • RO - română
Întrebare parlamentară - P-005594/2018Întrebare parlamentară
P-005594/2018

Ratificarea Protocolului OMC pentru eliminarea comerțului ilicit cu produse din tutun

Întrebarea cu solicitare de răspuns scris P-005594-18
adresată Comisiei
Articolul 130 din Regulamentul de procedură
Cristian-Silviu Buşoi (PPE)

Cu ocazia celei de a opta sesiuni a Conferinței părților la Convenția-cadru pentru controlul tutunului (COP8) și a primei reuniuni a părților la Protocolul pentru eliminarea comerțului ilicit cu produse din tutun (MOP1), care au avut loc la Geneva, în octombrie 2018, purtătoarea de cuvânt a OMS, dr. Stella Bialou, a afirmat că motivul nerespectării dispozițiilor referitoare la urmărirea și trasabilitatea produselor din tutun din Directiva privind produsele din tutun (DPT) este legat de faptul că DPT a fost adoptată înainte de ratificarea Protocolului pentru eliminarea comerțului ilicit cu produse din tutun.

În plus, la 9 iunie 2016, Parlamentul a votat ratificarea protocolului, iar toate statele membre reprezentate în cadrul Consiliului UE au votat, de asemenea, în favoarea acestuia, ceea ce a condus la ratificarea sa oficială de către UE la 24 iunie 2016.

1. Când și în ce mod intenționează Comisia să remedieze această discrepanță, având în vedere că protocolul a fost ratificat de către UE?

2. Cum intenționează Comisia să abordeze situația celor 15 state membre care nu au ratificat încă, în mod individual, protocolul OMS?

Ultima actualizare: 9 noiembrie 2018
Aviz juridic - Politica de confidențialitate