Návrat na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina (vybraté)
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlamentné otázky
PDF 42kWORD 18k
13. februára 2019
P-000848-19
Otázka na písomné zodpovedanie P-000848-19
Komisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Richard Sulík (ECR)

 Vec:  Zriadenie centralizovaného registra žiadateľov na účely prideľovania priamych platieb
 Písomná odpoveď 

V usmernení Komisie zo septembra 2016 k oprávnenosti na čerpanie priamych platieb sa uvádza, že farmár by mal deklarovať, že má právo pôdu užívať, avšak nariadenia 1306/2013 alebo 1307/2013 vyslovene neobsahujú ustanovenia definujúce, aký presne právny nárok na pôdohospodársku plochu by mal mať a či môže členský štát overovať tento vzťah pri posudzovaní žiadostí o priame platby. Na to, aby žiadateľ mohol byť oprávnený s poľnohospodárskou plochou narábať, napríklad na účely pridelenia priamych platieb, však nie je potrebné, aby mu bola k dispozícii na základe konkrétneho právneho vzťahu, v zmysle poľnohospodárskej nájomnej zmluvy alebo podobného odplatného právneho vzťahu. Členské štáty tak nemôžu žiadosť automaticky odmietnuť bez preskúmania všetkých jej prvkov, iba na základe chýbajúcich dôkazov o takomto konkrétnom právnom vzťahu. Môžu však vykonať určité primerané opatrenia, napríklad od žiadateľov požadovať platný právny doklad potvrdzujúci právo žiadateľa užívať predmetnú pôdu, na ktorú sa žiadosť vzťahuje.

Bolo by v súlade s právnymi predpismi EÚ zriadiť v členskom štáte centrálny register žiadateľov o priame platby, v ktorom by bol právny doklad potvrdzujúci právo žiadateľa užívať pôdu, ktorej sa žiadosť týka, povinnou súčasťou profilu žiadateľa a bol by to jeden zo všeobecných predpokladov pridelenia priamej platby, ktorý by vnútroštátne orgány museli preskúmať pred schválením žiadosti, spolu s ostatnými prvkami žiadosti?

Posledná úprava: 21. februára 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia