Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 56kWORD 19k
9 Απριλίου 2019
P-001734-19
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης P-001734-19
προς την Επιτροπή
Άρθρο 130 του Κανονισμού
Paul Tang (S&D) , Bogusław Sonik (PPE) , Santiago Fisas Ayxelà (PPE) , Marc Tarabella (S&D) , Virginie Rozière (S&D) , Tiziana Beghin (EFDD) , Petra Kammerevert (S&D) , Brando Benifei (S&D) , Demetris Papadakis (S&D) , Karoline Graswander-Hainz (S&D) , Eric Andrieu (S&D) , Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy (S&D) , Sylvie Guillaume (S&D) , Carlos Zorrinho (S&D)

 Θέμα:  Μεταρρύθμιση του συστήματος μεταγραφών στο ποδόσφαιρο
 Γραπτή απάντηση 

Το ποδόσφαιρο είναι ένα κομμάτι της κληρονομιάς μας με κοινωνικές προεκτάσεις, γεγονός που δημιουργεί υποχρεώσεις στους διοικούντες του αθλήματος. Δεν χρειάζεται μόνο ισχυρό κανονιστικό πλαίσιο που συνάδει με το δίκαιο της ΕΕ αλλά και συνεπής εφαρμογή που συνάδει με τις αρχές χρηστής διακυβέρνησης του αθλητισμού (όπως περιγράφονται στην έκθεση Takkula του 2016).

Πρέπει επίσης να γίνονται σεβαστές οι Ευρωπαϊκές Συνθήκες και οι θεμελιώδεις ελευθερίες. Αναμένουμε συνεπώς από την Επιτροπή να αναλάβει ενεργό ρόλο προκειμένου οι αρχές που διέπουν τη συμφωνία του 2001 με τη FIFA να συνεχίσουν να γίνονται σεβαστές μέσω αναθεωρημένων και νέων κανονισμών.

Προτίθεται άραγε η Επιτροπή να ασχοληθεί με το ζήτημα και να παράσχει συμβουλές στην Football Stakeholders Committee της FIFA που προετοιμάζει την μεταρρύθμιση του συστήματος μεταγραφών;

Κατά πόσο είναι σε θέση η Επιτροπή να προάγει ίσους όρους ανταγωνισμού εντός των ποδοσφαιρικών διοργανώσεων και μεταξύ αυτών και, ταυτόχρονα, να διασφαλίζει τα δικαιώματα των ποδοσφαιριστών και να ενισχύει την ανάπτυξη των νέων και την βιωσιμότητα του αθλήματος;

Προτίθεται άραγε η Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο ανάληψης νομοθετικών πρωτοβουλιών για να μετριαστούν ακρότητες όπως οι αδρές αμοιβές των μάνατζερ, οι μεθοδεύσεις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω διαβλητών μεταγραφών και όλα τα άλλα φαινόμενα που απειλούν την ακεραιότητα του αθλητισμού;

Το γενικό συμφέρον είναι εδώ το διακύβευμα, το συμφέρον που έχει το ευρύ κοινό που λατρεύει να παίζει και να παρακολουθεί ποδόσφαιρο. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο υποστηρίζουμε έναν διαφανή και υπεύθυνο διάλογο προκειμένου να διασφαλιστεί το μέλλον του ποδοσφαίρου.

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN 
Τελευταία ενημέρωση: 12 Απριλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου