Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands (huidige pagina)
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlementaire vragen
PDF 32kWORD 20k
27 juni 2019
P-001977/2019(ASW)
Antwoord van de heer Vella namens de Europese Commissie
Vraagnummer: P-001977/2019

De Commissie is niet op de hoogte van een aanvraag van de dierentuin van Loro Parque om te worden geregistreerd als wetenschappelijke instelling overeenkomstig artikel 60 van Verordening (EG) nr. 865/2006(1).

Het behoort niet tot de taken van het comité of van de deskundigengroepen die de Commissie bij de uitvoering van Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad(2) ondersteunen om te beoordelen in welke mate programma's voor het fokken in gevangenschap van opgenomen soorten bijdragen tot de instandhouding. De Commissie is daarom niet in de positie om te beoordelen of dergelijke programma's voor Orcinus orca, met inbegrip van die van Loro Parque, bijdragen tot de instandhouding. Niettemin benadrukt de Commissie het belang dat zij hecht aan de volledige naleving van de EU-verordeningen inzake de handel in wilde dier‐ en plantensoorten.

(1)Verordening (EG) nr. 865/2006 van de Commissie van 4 mei 2006 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad inzake de bescherming van in het wild levende dier‐ en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer (PB L 166 van 19.6.2006, blz. 1).
(2)Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad van 9 december 1996 inzake de bescherming van in het wild levende dier‐ en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer (PB L 61 van 3.3.1997, blz. 1).

Laatst bijgewerkt op: 3 juli 2019Juridische mededeling - Privacybeleid