Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska (vald)
Parlamentsfrågor
PDF 23kWORD 19k
13 augusti 2019
P-002154/2019(ASW)
Svar från Karmenu Vella på Europeiska kommissionens vägnar
Frågans referensnummer: P-002154/2019

Europeiska havs‐ och fiskerifonden (EHFF) förvaltas genom delad förvaltning, där urvalet av projekt faller under medlemsstaternas behörighet. Kommissionen deltar inte i urvalsprocessen på medlemsstatsnivå.

De finska myndigheterna har samrått med kommissionen om lagenligheten för EHFF-stöd för avlägsnande av slaktkroppar av sälar, särskilt mot bakgrund av artikel 38.1 d och artikel 40.1 h i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014(1), men de projekt som nämns i frågan har inte behandlats specifikt.

Artikel 38.1 d i EHFF-förordningen avser dock investeringar och förbättringar som görs för att undvika att djur skadar fångster och redskap, samtidigt som man försöker undvika skador på rovdjuren (i detta fall sälar). Artikel 40.1 h i EHFF-förordningen är ett ersättningssystem för skador som redan orsakats av däggdjur, inte ett förebyggande program. Kommissionen informerade därför de finska myndigheterna om att EHFF-förordningen inte utgör rättslig grund för sådant stöd.

Parlamentsledamoten kan vända sig till den myndighet(2) som förvaltar programmet för ytterligare information.

(1)Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 av den 15 maj 2014 om Europeiska havs‐ och fiskerifonden och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2328/2003, (EG) nr 861/2006, (EG) nr 1198/2006 och (EG) nr 791/2007 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1255/2011.
(2)Jord‐ och skogsbruksministeriet i Finland (mmm.fi/en).

Senaste uppdatering: 30 oktober 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy