Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

Parlementaire vragen
PDF 49kWORD 18k
4 september 2019
P-002635-19
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord P-002635-19
aan de Commissie
Artikel 138 van het Reglement
Antony Hook (Renew) , Sophia in 't Veld (Renew) , Ramona Strugariu (Renew) , Maite Pagazaurtundúa (Renew) , Klemen Grošelj (Renew) , Martin Hojsík (Renew) , Jan-Christoph Oetjen (Renew) , Moritz Körner (Renew) , Anna Júlia Donáth (Renew) , Abir Al-Sahlani (Renew) , Michal Šimečka (Renew) , Dragoş Tudorache (Renew) , Malik Azmani (Renew) , Hilde Vautmans (Renew) , Barbara Ann Gibson (Renew) , Irina Von Wiese (Renew) , Lucy Nethsingha (Renew) , Sheila Ritchie (Renew) , Luisa Porritt (Renew) , Naomi Long (Renew) , Daniel Freund (Verts/ALE) , Rasmus Andresen (Verts/ALE) , Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) , Radosław Sikorski (PPE) , Jane Brophy (Renew) , Ivan Štefanec (PPE)

 Betreft:  Schending van de rechtsstaat in het Verenigd Koninkrijk
 Schriftelijk antwoord 

Op 28 augustus kondigde de Britse premier zijn voornemen aan om het nationale parlement van het Verenigd Koninkrijk van 11 september t/m 14 oktober 2019 op te schorten. Als gevolg daarvan zou het parlement zijn wetgevende functie niet kunnen vervullen, geen controle kunnen uitoefenen op de uitvoerende macht en vooral geen parlementaire werkzaamheden kunnen uitvoeren met betrekking tot de brexitprocedure.

Is de Commissie bekend met enig precedent waarbij een lidstaat zijn parlement voor zo'n lange tijd of op zo'n belangrijk moment opschortte?

Is de Commissie van oordeel dat het Verenigd Koninkrijk — als huidige EU-lidstaat — aan de EU-normen voor de rechtsstaat voldoet, en dat het de fundamentele waarden zoals omschreven in artikel 2 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) eerbiedigt?

De Commissie heeft in het verleden inbreukprocedures ingeleid tegen lidstaten op grond van artikel 7 van het VEU. Is zij in dit geval bereid dit met spoed te doen, gezien het duidelijke risico op een ernstige schending door het Verenigd Koninkrijk van de in artikel 2 VEU genoemde waarden?

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN 
Laatst bijgewerkt op: 18 september 2019Juridische mededeling - Privacybeleid