Връщане към портала Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български (селекциониране)
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Парламентарни въпроси
PDF 35kWORD 24k
1 октомври 2019 г.
P-002649/2019(ASW)
Отговор, даден от г-жа Габриел от името на Европейската комисия
Позоваване на въпроса: P-002649/2019

България е транспонирала Директива (EС) 2016/1148 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 г. относно мерки за високо общо ниво на сигурност на мрежите и информационните системи в Съюза(1) (Директивата за МИС) в националното законодателство чрез приемането на Закон за киберсигурност, обнародван на 13 ноември 2018 г. На 14 ноември 2018 г. България уведоми Комисията относно мерките за цялостното транспониране на директивата.

В момента Комисията извършва проверки на съответствието на националните мерки с Директивата за МИС. Като част от тези проверки Комисията организира посещения в държавите членки, по време на които тя се среща с компетентните органи, операторите на основни услуги (ООУ) и доставчиците на цифрови услуги (ДЦУ). Предвидено е посещение в България през идните месеци.

Директивата за МИС не задължава държавите членки да налагат на държавната администрация изисквания за сигурност и за уведомяването за инциденти. В директивата се предвиждат такива задължения единствено за операторите на основни услуги от секторите, изброени в приложение II към нея, както и за доставчиците на цифрови услуги, изброени в приложение III. Въпреки това, в своето Съобщение до Европейския парламент и до Съвета „Максимално оползотворяване на МИС“(2) Комисията препоръчва на държавите членки да разширят прилагането на изискванията, определени в Директивата за МИС, така че да бъдат обхванати повече сектори, и по-специално държавната администрация.

В Закона за киберсигурност България е взела решение да наложи мерки извън изискванията, предвидени в Директивата за МИС, и е включила задължения:

за лицата, осъществяващи публични функции, които не са определени като оператори на съществени услуги, когато тези лица предоставят административни услуги по електронен път; както и
за организациите, предоставящи обществени услуги, които не са определени като оператори на съществени услуги или не са доставчици на цифрови услуги, когато тези организации предоставят административни услуги по електронен път.

(1)ОВ L 194, 19.7.2016 г., стр. 1
(2)COM (2017) 476 final/2

Последно осъвременяване: 15 октомври 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност