• EN - English
  • NL - Nederlands
Parlementaire vraag - P-002884/2019Parlementaire vraag
P-002884/2019

Uiterst zorgwekkende omstandigheden in uitzetcentra in Turkije

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord P-002884-19
aan de Commissie
Artikel 138 van het Reglement
Kati Piri (S&D)

Er is bezorgdheid gerezen over de omstandigheden in Turkse uitzetcentra waar vluchtelingen worden opgevangen. Volgens meldingen worden vluchtelingen in deze centra stelselmatig verwaarloosd, geïntimideerd en misbruikt.

De EU heeft ten minste twaalf van deze uitzetcentra gefinancierd als onderdeel van haar pretoetredingsfinanciering voor Turkije in 2010 en 2015. Voorts werd door de EU aan Turkije in totaal 6 miljard EUR toegewezen in het kader van de overeenkomst tussen de EU en Turkije die is ondertekend in 2016. Een deel van deze financiering werd toegewezen aan uitzetcentra. De EU draagt hierdoor een duidelijke verantwoordelijkheid ten aanzien van de vluchtelingen die in deze centra worden opgevangen, alsmede ten aanzien van de Europese burgers en belastingbetalers en de Turkse autoriteiten.

Kan de Commissie het exacte bedrag aangeven van de EU-financiering die per jaar is toegewezen aan Turkse uitzetcentra sinds de uitvoering van de overeenkomst tussen de EU en Turkije in maart 2016? Is de Commissie op de hoogte van de genoemde omstandigheden? Welke maatregelen zal zij nemen om de situatie aan te pakken?

Laatst bijgewerkt op: 26 september 2019
Juridische mededeling - Privacybeleid