• EN - English
  • RO - română
Întrebare parlamentară - P-003062/2019(ASW)Întrebare parlamentară
P-003062/2019(ASW)

Răspuns dat de dl Vella în numele Comisiei Europene

Ursul brun este o specie strict protejată, menționată în anexa IV la directiva Habitate[1]. Uciderea exemplarelor din această specie este interzisă în temeiul articolului 12 din această directivă. Statele membre pot aplica derogări de la dispozițiile articolului 12, sub rezerva îndeplinirii condițiilor prevăzute la articolul 16.

Comisia va contacta autoritățile române cu privire la proiectul de lege L294/2019 adoptat de Senatul României, pentru a reaminti obligațiile juridice menționate mai sus. Adoptarea acestui proiect de lege ar putea duce la o transpunere incorectă a directivei.

În baza comunicării intitulate „Legislația UE: o mai bună aplicare pentru obținerea unor rezultate mai bune” [2], ar trebui reamintit faptul că, în mod prioritar, Comisia va investiga, printre altele, cazurile în care statele membre au transpus incorect directivele.

Ultima actualizare: 13 decembrie 2019
Aviz juridic - Politica de confidențialitate