Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk (valgt)
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 31kWORD 17k
29. november 2019
 P-003410/2019
Svar afgivet på Europa-Kommissionens vegne
af næstformand Federica Mogherini
Forespørgslens reference: P-003410/2019

EU's restriktive foranstaltninger skal gennemføres direkte af medlemsstaterne, som er juridisk forpligtede til at handle i overensstemmelse med EU-retten. De kompetente myndigheder i medlemsstaterne har hovedansvaret for at vurdere, om der er sket en overtrædelse af lovgivningen, og for at træffe passende foranstaltninger til at løse eventuelle problemer. Kommissionen fører under EU-Domstolens kontrol tilsyn med medlemsstaternes anvendelse af EU-retten og tager inden for rammerne af de beføjelser, den er tillagt i traktaterne, passende initiativer med henblik herpå.

I tæt samarbejde med EU's medlemsstater bestræber Kommissionen sig konstant på at forbedre den måde, hvorpå et stigende antal restriktive foranstaltninger gennemføres og overvåges. Kommissionen har for sit vedkommende allerede afsat mere personale og flere ressourcer til at støtte udformningen, fortolkningen og gennemførelsen af de pågældende foranstaltninger. Som anført i den tiltrædende formand, Ursula von der Leyens, opgavebeskrivelse til den indstillede ledende næstformand Valdis Dombrovskis vil den nye Kommission desuden fokusere på anvendelsen og håndhævelsen af EU-retten og vil i den forbindelse yde støtte og løbende vejledning til medlemsstaterne i forbindelse med gennemførelsen af restriktive foranstaltninger for at sikre, at EU's sanktionsordninger virker effektivt.

Seneste opdatering: 2. december 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik