• EN - English
  • RO - română
Întrebare parlamentară - P-003602/2019Întrebare parlamentară
P-003602/2019

Solicitare de înființare a unui fond european privind rezistența la antimicrobiene bazat pe rezultate

Întrebarea prioritară cu solicitare de răspuns scris  P-003602/2019
adresată Consiliului
Articolul 138 din Regulamentul de procedură
Nicolae Ştefănuță (Renew)

Se estimează că rezistența la antimicrobiene (RAM) va cauza moartea a peste 10 milioane de persoane în fiecare an până în 2050, depășind numărul de decese cauzate de cancer.

Deși RAM se află pe ordinea de zi de mai mulți ani și părțile interesate, statele membre și Parlamentul au cerut de multe ori un răspuns mai ferm la această amenințare transfrontalieră, progresele au fost lente. Șase state membre nu au încă un plan național de alocare (PNA) pentru RAM, iar din 31 țări analizate într-un studiu european din 2018 al Alianței europene din domeniul sănătății publice, doar 51 % „ar putea fi considerate ca având planuri de acțiune, programe sau strategii naționale care urmează abordarea de tip «O singură sănătate»”[1].

Concluziile Consiliului din 25 iunie 2019 (2019/C 214/01) și Rezoluția Parlamentului European din 13 septembrie 2018 (2017/2254(INI)) au solicitat finanțare clar identificată pentru a contribui la combaterea RAM.

Ultima actualizare: 2 februarie 2021
Aviz juridic - Politica de confidențialitate