Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk (valgt)
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 45kWORD 10k
8. november 2019
P-003746/2019
Prioriteret forespørgsel til skriftlig besvarelse
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 138
Christel Schaldemose
 Skriftlig besvarelse 
 Om: Den fælles landbrugspolitik

Den 3. november bragte The New York Times en reportage, der afslørede vidtstrakt misbrug med midler fra EU’s fælles landbrugspolitik (1) . Artiklen kunne også dokumentere, at midlerne i udbredt grad blev tildelt på en uhensigtsmæssig måde. Artiklen kunne desuden dokumentere, at der var en grundlæggende mangel på transparens ved uddelingen af landbrugsstøtten, hvilket havde besværliggjort journalisternes arbejde.

Mener Kommissionen, at der på baggrund af de afsløringer, som artiklen fra New York Times fremlagde, er grund til at revidere den manglende transparens, der er i uddelingen af landbrugsstøtten, ved eksempelvis at lade uvildige tredjeparter eller journalister få indsigt i, hvordan og til hvem den uddeles?

Ved Kommissionens pressebriefing den 4. november 2019 understregede Kommissionens talsmand, at højst to procent af landbrugsstøtten havner i de forkerte hænder (2) . Giver de omfattende afsløringer, som The New York Times bringer, Kommissionen anledning til at revurdere det tal, eller er det massive misbrug omhandlet i New York Times-artiklen indbefattet i de nævnte to procent?

Har Kommissionen, som respons på afsløringerne i The New York Times tænkt sig at revurdere sit "Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om regler for støtte til strategiske planer, der udarbejdes af medlemsstaterne under den fælles landbrugspolitik (COM(2018)0392)" (3) ?

(1) https://www.nytimes.com/2019/11/03/world/europe/eu-farm-subsidy-hungary.html?smid=nytcore-ios-share
(2) https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-179877
(3) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:52018PC0392&qid=1573062631686
Seneste opdatering: 12. december 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik