Zpět na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština (výběr)
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlamentní otázky
PDF 45kWORD 10k
4. prosince 2019
P-004207/2019
Prioritní otázka k písemnému zodpovězení P-004207/2019
Komisi
článek 138 jednacího řádu
Alexandr Vondra (ECR), Veronika Vrecionová (ECR), Evžen Tošenovský (ECR), Jan Zahradil (ECR)
 Písemná odpověď 
 Předmět: Otázka střetu zájmů v rámci finančního nařízení

Případ šetření střetu zájmů českého premiéra ze strany Komise nastoluje zásadní otázky výkladu a aplikace ustanovení finančního nařízení z roku 2018. Vzhledem k blížícímu se novému finančnímu rámci je o to naléhavější zajistit jednotný postoj členských států a Komise, aby bylo subjektům a osobám ve střetu zájmů zabráněno čerpat prostředky z rozpočtu EU. Dále může být užitečné do budoucna předvídat situace, kdy vnitrostátní orgány zodpovědné za vyjádření k auditnímu šetření Komise mohou být podřízeny osobě, která je prošetřována, a mohou proto vznikat pochyby ohledně nestrannosti a objektivity tohoto vnitrostátního orgánu.

Ptáme se proto, zda je v zájmu ochrany finančních zájmů EU a příslušného členského státu, objektivního šetření podezření na střet zájmů, ale i veřejného zájmu na transparentnosti a kontrole exekutivy:

1. aby vnitrostátní orgány dotyčného členského státu v okamžiku zahájení šetření ze strany Komise až do finálního auditního rozhodnutí pozastavily bez prodlení subjektu ve střetu zájmů vyplácení prostředků dle finančního nařízení?

2. aby Komise a orgány členského státu umožnily přístup bez prodlení a v plném rozsahu k veškerým relevantním dokumentům v průběhu auditního šetření i subjektům s oprávněným zájmem, při zajištění stanovené míry důvěrnosti, a zveřejnily finální audit, neboť jeho zveřejněním nemohou být dotčeny zájmy chráněné výjimkou stanovenou v čl. 4 odst. 2 nařízení 1049/2001?

Poslední aktualizace: 25. září 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí