Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands (huidige pagina)
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlementaire vragen
PDF 45kWORD 10k
6 december 2019
P-004270/2019
Vraag met voorrang met verzoek om schriftelijk antwoord
aan de Commissie
Artikel 138 van het Reglement
Tiemo Wölken, Jytte Guteland, Ismail Ertug, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, Karima Delli, Bas Eickhout, Jutta Paulus, Ciarán Cuffe, Grace O'Sullivan, Chris Davies, Catherine Chabaud, Peter Liese
 Schriftelijk antwoord 
 Betreft: Vervuiling door de scheepvaart en oplossingen: antwoord van de Commissie op de eisen van het Parlement

Twee jaar nadat de resolutie van het Parlement over internationale oceaangovernance is aangenomen, heeft de Commissie nog steeds geen antwoord geboden op de belangrijke kwesties die erin aan bod komen, met name schone scheepvaart. Daarom vragen wij welke stappen de Commissie voornemens is te zetten op de volgende gebieden, en wanneer:

Welke maatregelen neemt de Commissie om “zich meer [in te spannen] om het gebruik van walstroom door alle schepen die Europese havens aandoen aan te moedigen en te ondersteunen”, zoals in het verslag wordt gevraagd (paragraaf 134), teneinde de luchtvervuiling in havengebieden te verminderen, en is ze bereid om tegen 2020 een verordening op dit gebied voor te stellen, zoals in het verslag wordt gevraagd (paragraaf 138)?

Is de Commissie aan het nadenken over “maatregelen waarmee de uitstoot van stikstofoxide door bestaande schepen aanzienlijk kan worden verlaagd, [waaronder] een effectbeoordeling [...] van een heffing op stikstofoxide en een fondsensysteem hiervoor, met als doel deze uitstoot snel en daadwerkelijk aanzienlijk te verlagen” (paragraaf 142)? Is zij voornemens dergelijke maatregelen voor te stellen?

Is de Commissie van plan een verbod voor te stellen op het gebruik van “open loop scrubbers” (wassers is open modus), die naar verluidt vaak worden gebruikt om te voldoen aan de nieuwe IMO-normen voor zwavel die in 2020 in werking treden, maar die een bron zijn van ernstige en grootschalige vervuiling in open wateren?

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Laatst bijgewerkt op: 12 december 2019Juridische mededeling - Privacybeleid