Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska (vald)
Parlamentsfrågor
PDF 39kWORD 10k
13 december 2019
P-004401/2019
Prioriterad fråga för skriftligt besvarande P-004401/2019
till kommissionen
Artikel 138 i arbetsordningen
Jörgen Warborn (PPE)
 Skriftligt svar 
 Angående: Den svenska regeringens avsteg från rättsstatliga principer och försök till ingrepp i systemet för handel med utsläppsrätter (ETS)

I somras meddelade den svenska regeringen att den övertar tillåtlighetsprövningen för Preemraffs utbyggnad av raffinaderiet i Lysekil. Anläggningen är Nordens största och ingår i EU:s utsläppshandelssystem. Utbyggnaden godkändes av mark-och miljödomstolen, men beslutet överklagades till mark-och miljööverdomstolen. Regeringen övertog beslutanderätten innan överdomstolen hade fattat beslut.

Regeringen får i vissa fall ta över tillåtlighetsprövningen, men bestämmelserna kan tolkas så att detta inte får ske efter att första instans avgjort ärendet (vilket domstolen gjorde i november 2018). I det aktuella fallet har regeringen i stället agerat långt efter att dom meddelats (under själva processen för överklagande till överdomstolen). Mycket pekar därför på att regeringen ingripit i domstolsprocessen på ett sätt som inte överensstämmer med lagstiftningens andemening. Regeringen bortser också från grundläggande rättsstatliga principer genom att flytta prövningen från de opartiska domstolarna till ett politiskt avgörande.

Flera juridiska experter varnar för att den svenska regeringen agerar i strid med bestämmelserna i miljöbalken, som stadgar att domstolar och regering inte får invända mot koldioxidutsläpp från verksamheter som ingår i EU:s utsläppshandelssystem, och att regeringen därmed underminerar utsläppshandelssystemet.

Vad avser kommissionen att vidta för åtgärder för att säkerställa att den svenska regeringen inte behandlar ett enskilt företag på ett rättsvidrigt sätt, att den inte politiserar rättsutövningen och att den inte undergräver systemet för handel med utsläppsrätter?

Senaste uppdatering: 25 september 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy