Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk (valgt)
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 32kWORD 17k
8. april 2020
 P-004470/2019
Svar afgivet på Europa-Kommissionens vegne
af ledende næstformand Valdis Dombrovskis
Forespørgslens reference: P-004470/2019

Sanktioner eller restriktive foranstaltninger er et redskab til fælles udenrigs‐ og sikkerhedspolitik til fremme af international fred og sikkerhed, retsstatsprincippet, menneskerettigheder og andre EU-værdier i hele verden.

I de seneste år har Kommissionen tildelt yderligere ressourcer og personale for at imødekomme det voksende behov med hensyn til udformning, fortolkning og gennemførelse af EU's restriktive foranstaltninger. I nær fremtid kan der blive tildelt yderligere ressourcer, hvis det bliver nødvendigt for at imødegå det stadigt stigende arbejdspres.

I overensstemmelse med opgavebeskrivelsen til den ledende næstformand for en økonomi, der tjener alle, fra Kommissionens formand(1) blev Kommissionens sanktionsportefølje overført fra Tjenesten for Udenrigspolitiske Instrumenter til Generaldirektoratet for Finansiel Stabilitet, Finansielle Tjenesteydelser og Kapitalmarkedsunionen. Overførslen fandt sted den 1. januar 2020.

Det bemærkes, at denne overførsel ikke har ændret den højtstående repræsentants og Kommissionens traktatbaserede kompetencer med hensyn til sanktioner.

For det første vil Kommissionen i tæt samarbejde med Tjenesten for EU's Optræden Udadtil arbejde på at styrke effektiviteten af EU's sanktionspolitik. Dette indebærer en holistisk tilgang, fra udformning af sanktioner til overvågning af deres gennemførelse for at sikre, at EU's sanktioner anvendes ensartet og håndhæves strengt.

For det andet vil Kommissionen arbejde på at forbedre EU's modstandsdygtighed over for eksterritoriale sanktioner, der er vedtaget af tredjelande. Synergierne mellem disse to aspekter vil styrke EU's rolle globalt.

(1)https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-valdis-dombrovskis-2019_en.pdf
Seneste opdatering: 8. april 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik