• EN - English
  • RO - română
Întrebare parlamentară - P-004585/2019Întrebare parlamentară
P-004585/2019

Directiva 2008/50/CE referitoare la calitatea aerului nu este respectată în România

20.12.2019

Întrebarea prioritară cu solicitare de răspuns scris P-004585/2019
adresată Comisiei
Articolul 138 din Regulamentul de procedură
Nicolae Ştefănuță (Renew)

Calitatea aerului reprezintă o mare problemă în UE, și mai cu seamă în statele membre din Europa Centrală și de Est. Conform unei hărți a Agenției Europene a Mediului, există o legătură directă între țările mai puțin dezvoltate și poluarea cu particule în suspensie, PM 2,5. În statele membre mai sărace, precum România, limitarea cauzelor poluării este o provocare financiară, 43% din populația României se încălzește încă cu centrale și sobe pe lemn.

Cu toate acestea, România nu depune eforturile necesare pentru limitarea poluării și raportării valorilor-limită prevăzute de Directiva 2008/50/CE și nici nu informează cetățenii despre impactul asupra sănătății. Monitorizarea și măsurarea națională a calității aerului este absentă sau deficientă în România. Măsurătorile terților ale calității aerului din București arată depășiri sistematice ale valorilor limită prevăzute de directivă. În fiecare an, din cauza particulelor în suspensie din aer, peste 23000 de români mor prematur.

Ultima actualizare: 25 septembrie 2020
Aviz juridic - Politica de confidențialitate