Powrót na stronę Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Interpelacje
PDF 46kWORD 9k
20 stycznia 2020
P-000279/2020
Pytanie priorytetowe wymagające odpowiedzi na piśmie
do Komisji
Art. 138 Regulaminu
Petra Kammerevert, Hannes Heide, Domènec Ruiz Devesa, Łukasz Kohut, Predrag Fred Matić, Klára Dobrev, Csaba Molnár, Attila Ara-Kovács, Sándor Rónai, István Ujhelyi, Pina Picierno, Birgit Sippel, Lara Wolters, Julie Ward, Massimiliano Smeriglio, Dietmar Köster
 Odpowiedź na piśmie 
 Przedmiot: Nowa węgierska ustawa o kulturze

11 grudnia 2019 r. parlament węgierski przyjął nową ustawę o kulturze, przewidującą m.in., że przyszłe wsparcie państwowe na rzecz kultury kierowane do instytucji kulturalnych będzie zależne od udziału rządu w decydowaniu o obsadzie stanowisk kierowniczych.

Czy Komisja zapoznała się z tą nową ustawą i zbadała jej potencjalny wpływ na wolność słowa i sztuki na Węgrzech?

Czy Komisja uważa, że nowa ustawa narusza art. 11 (wolność wypowiedzi i informacji) i art. 13 (wolność sztuki i nauki) Karty praw podstawowych Unii Europejskiej?

W przypadku gdy Komisja uzna, że nowa ustawa o kulturze narusza lub ogranicza prawa podstawowe – czy zamierza podjąć działania, a jeśli tak, to jakie?

Oryginalny język pytania: IT
Ostatnia aktualizacja: 24 stycznia 2020Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności