Powrót na stronę Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Interpelacje
PDF 41kWORD 18k
22 kwietnia 2020 r.
 E-000474/2020 P-000376/2020 E-000589/2020
Wspólna odpowiedź udzielona przez komisarz Stellę Kyriakides
w imieniu Komisji Europejskiej
Numery referencyjne pytań: P-000376/2020, E-000474/2020, E-000589/2020

Komisja zobowiązuje się wspierać państwa członkowskie w realizacji celów zrównoważonego rozwoju ONZ, w tym w realizacji celu 3.4(1).

Powołana przez Komisję Grupa Sterująca ds. Promocji Zdrowia, Profilaktyki Chorób i Zarządzania Chorobami Niezakaźnymi(2) stanowi podstawowe forum dialogu z krajowymi ministerstwami zdrowia w kwestiach chorób niezakaźnych. Od czasu utworzenia tej grupy Komisja przyjęła podejście horyzontalne do walki z chorobami niezakaźnymi. Przedstawiciele państw członkowskich w grupie sterującej wybierają obszary priorytetowe, w których ma następować wymiana wiedzy w wymiarze transgranicznym i zwiększanie skali najlepszych praktyk.

W listopadzie 2018 r. grupa sterująca za obszar priorytetowy uznała zdrowie psychiczne. Od tego czasu, opierając się na szeregu działań Komisji(3)(4), grupa sterująca stworzyła hierarchię najlepszych praktyk(5) uszeregowanych według ich znaczenia w kontekście wdrażania na szczeblu krajowym. Komisja będzie wspierać te najlepsze praktyki za pośrednictwem programu prac na 2020 r. w ramach unijnego programu działań w dziedzinie zdrowia(6). Grupa sterująca nie nadała priorytetowego znaczenia konkretnym działaniom w zakresie zdrowia neurologicznego lub zdrowia mózgu, a zatem Komisja nie będzie opracowywać specjalnej strategii w tej dziedzinie.

W ramach programu „Horyzont 2020” finansuje się obecnie Europejski Obszar Badań nad Mózgiem(7), którego celem jest przedstawienie zaleceń w celu stworzenia unijnej strategii badań nad mózgiem. Zalecenia te zostaną wykorzystane do opracowania partnerstwa na rzecz zdrowia mózgu w ramach programu „Horyzont Europa”(8). Najważniejsze inicjatywy wspierane przez UE to wspólny program – badania nad chorobami neurodegeneracyjnymi(9), sieć europejskich funduszy na rzecz badań neuronaukowych(10) i projekt w zakresie badań nad ludzkim mózgiem(11).

Komisja podejmuje działania poświęcone problematyce zdrowia psychicznego w różnych dziedzinach polityki w celu maksymalizacji synergii. Na przykład w programie „Prawa, równość i obywatelstwo” uwzględniono problem traumatycznych doświadczeń z dzieciństwa(12).

(1)Cel 3.4 zakłada zmniejszenie śmiertelności z powodu chorób niezakaźnych, zob. https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals
(2)https://ec.europa.eu/health/non_communicable_diseases/steeringgroup_promotionprevention_en
(3)Wspólne działanie UE w dziedzinie zdrowia i dobrostanu psychicznego http://www.mentalhealthandwellbeing.eu/the-joint-action/
(4)Europejskie ramy w zakresie działań na rzecz zdrowia i dobrostanu psychicznego, zob. https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/guides_for_applicants/h2020-SC1-BHC-22-2019-framework-for-action_en.pdf
(5)https://ec.europa.eu/health/non_communicable_diseases/events/ev_20190514_en
(6)https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/funding/docs/wp2020_annex_en.pdf
(7)www.ebra.eu/
(8)ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-framework-programme_en
(9)www.neurodegenerationresearch.eu/
(10)www.neuron-eranet.eu/
(11)www.humanbrainproject.eu/en/
(12)https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/rec-rdap-gbv-ag-2019
Ostatnia aktualizacja: 13 maja 2020Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności