Powrót na stronę Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Interpelacje
PDF 47kWORD 10k
23 stycznia 2020
P-000376/2020
Pytanie priorytetowe wymagające odpowiedzi na piśmie
do Komisji
Art. 138 Regulaminu
Pascal Arimont, Mick Wallace, Grace O'Sullivan, Rory Palmer, Tomislav Sokol, Frances Fitzgerald, Jarosław Duda, Jerzy Buzek, Cindy Franssen, Jeroen Lenaers, Sirpa Pietikäinen, Tilly Metz, Frédérique Ries, Miriam Dalli, Joanna Kopcińska, Jadwiga Wiśniewska, Ewa Kopacz
 Odpowiedź na piśmie 
 Odpowiedź na piśmie 
 Odpowiedź na piśmie 
 Przedmiot: Opracowanie ujednoliconej unijnej strategii na rzecz zdrowia mózgu

Jedna trzecia ludności doświadczy w swoim życiu zaburzeń funkcjonowania mózgu, które w całej Europie powodują koszty rzędu 800 mld EUR, co przekracza łączne koszty związane z wszystkimi innymi dużymi kategoriami chorób. Zaburzenia funkcjonowania mózgu zaliczane są do grupy chorób najbardziej uciążliwych wśród chorób niezakaźnych w Europie. Zaburzenia neurologiczne stanowią czynnik najczęściej wywołujący niepełnosprawność i są drugim powodem zgonów na świecie.

W 2018 r. podczas posiedzenia ONZ poświęconego chorobom niezakaźnym zaburzenia neurologiczne i psychiczne zostały uznane za piątą kategorię chorób niezakaźnych.

Jakie kroki podjęła Komisja od tego czasu, aby lepiej uwzględniać zdrowie neurologiczne w swoich działaniach związanych z chorobami niezakaźnymi?

Biorąc pod uwagę przedstawione dowody, czy Komisja rozważy nadanie większego priorytetu zdrowiu neurologicznemu i opracowaniu ujednoliconej unijnej strategii na rzecz zdrowia mózgu?

Oryginalny język pytania: FI
Ostatnia aktualizacja: 28 stycznia 2020Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności