Zpět na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština (výběr)
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlamentní otázky
PDF 46kWORD 10k
31. ledna 2020
P-000581/2020
Prioritní otázka k písemnému zodpovězení P-000581/2020
Komisi
článek 138 jednacího řádu
Tomáš Zdechovský (PPE)
 Písemná odpověď 
 Předmět: Porušování práva EU ve vztahu k životnímu prostředí ze strany Polska

Na česko-polsko-německém trojmezí se nachází uhelný důl Turów. Těžba měla skončit k 30. 4. 2020. Jeho provozovatel PGE GIEK S.A. se rozhodl rozšířit těžbu až do roku 2044 na 30 km2 a 330 metrů pod úroveň terénu. Těžba bude mít prokazatelný negativní dopad na zdroj pitné vody pro cca 30 000 obyvatel na území ČR. V roce 2019 proběhlo v souladu s Úmluvou ESPOO posouzení vlivů přesahujících hranice států, v jehož rámci vydala ČR negativní stanovisko s ohledem na dopady pokračování těžby na dole Turów. I přesto vydal v lednu 2020 regionální ředitel ochrany přírody ve Wrocławi rozhodnutí o podmínkách životního prostředí k projektu pokračování těžby ložiska uhlí „Turów“, kterým udělil souhlas s pokračováním těžby. Ve vztahu k právu EU došlo k porušení Listiny základních práv, a to konkrétně článků 16, 37 a 41, dále k porušení článku 191 SFEU, porušení loajální spolupráce formulované v SEU, dále k nerespektování směrnice 92/43/EHS o ochraně živočichů a rostlin a také k porušení směrnice 2000/60/ES o rámci pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky.

Kvůli tomuto postupu, ignorování stanoviska ČR, nerespektování mezistátního posuzování EIA a porušování práva EU, se dotazuji Evropské komise, zda tento problém monitoruje a zda bude v této věci vyvíjet aktivní kroky?

Poslední aktualizace: 25. září 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí